Sponsorzy:
 
Pilkington Polska Sp. z o.o.
Pilkington Automotive Poland
Hotel "Pod Ciżemką"
Bank BPH
Studio AWP
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu
Dom Pracy Twórczej Alicja
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
Pilicka Telefonia